Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: 1384
  • کارفرما: شرکت آزاد راه راه قزوین-رشت وزارت راه و ترابری
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • موقعیت مکانی: مسیر انزلی رشت

آزاد راه امام زاده هاشم - انزلی

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

آزاد راه امام زاده هاشم - انزلی در ادامه آزادراه امام زاده هاشم- قزوین