Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1394
  • کارفرما: شرکت گاز استان آذربایجان غربی
  • نوع پروژه: MC
  • موقعیت مکانی: ارومیه - استان آذربایجان غربی

خدمات مهندسی و نظارت بر پروژه های گازرسانی استان آذربایجان غربی

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها
هیچگونه اطلاعاتی در مورد این پروژه وجود ندارد.