Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1395
  • کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EPC
  • موقعیت مکانی: استان خوزستان - نفت سفید/هفتگل (70 کیلومتری شمال شرقی شهر اهواز)

بهینه سازی و نوسازی سیستم فرآورش نفت و گاز میدان نفت سفید

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

واحد بهره برداری نفت سفید در حدود 70 کیلومتری شمال شرقی اهواز و 75 کیلومتری مسجد سلیمان قرار دارد. خوراک واحد از 16 حلقه چاه موجود در منطقه که در ناحیه ای بطول حدود 24.5 کیلومتر و به عرض حدود 3 کیلومتر پراکنده شده اند تامین میشود. فاصله دورترین چاه تا واحد حدود 20 کیلومتر می باشد.
شرح كلي كار:
واحد بهره برداری نفت سفید با ظرفیت 20-25 هزار بشکه در روز مورد بهره برداری قراردارد که نفت فرآورش شده در این واحد به واحد اهواز ارسال میشود. همچنین 25 هزار بشکه در روز نفت تثبیت شده مسجد سلیمان توسط این واحد دریافت و توسط پمپهای مربوطه به اهواز ارسال میگردد. گازهای همراه این واحد پس از اختلاط با گازهای گنبدی نفت سفید در پالایشگاه شیرین سازی گاز مسجد سلیمان شیرین شده به مصرف شهری و صنعتی میرسد. با توجه به قدیمی و فرسودگی واحد موجود و عدم وجود تاسیساتی نظیر شیرین سازی در این واحد، پروژه حاضر جهت بهینه سازی سیستم فرآورش نفت و گاز میدان نفت سفید در حال انجام می باشد.