شرکت مهندسی ایتوک ایران

Date: 27 خرداد 1398

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی

با استعانت از خداوند منان و با تکیه بر تلاش و پیگیری مستمر و دلسوزانه سرمایه انسانی بخصوص عوامل HSE ، شرکت ایتوک ایران موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی گردید.